Živnostenské úřady

Katalog živnostenských úřadů je členěn podle krajů. Jako živnostenský úřad slouží příslušné odbory na krajských úřady a také některých městských úřadech. V tabulce níže naleznete seznam krajských úřadů a jejich živnostenských odborů. Dále se živnostenské odbory zřizují také při magistrátech nebo městských úřadech. Ty zde zatím neuvádíme.

Kraj Úřad Adresa pracoviště
Hlavní město Praha Magistrát hl.m. Prahy - živnostenský a občanskosprávní odbor Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1
Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor správní a Krajský živnostenský úřad Cejl 73, 601 82 Brno
Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje - odbor krajský živnostenský úřad Boženy Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice
Karlovarský kraj Krajský úřad Karlovarského kraje - oddělení správních agend a živnostenského podnikání Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Královéhradecký kraj Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor správní a krajský živnostenský úřad Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Liberecký kraj Krajský úřad Libereckého kraje - správní odbor, oddělení KŽÚ U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad 28. října 117, 702 18 Ostrava
Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc
Pardubický kraj Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a KŽÚ Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Plzeňský kraj Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a KŽÚ Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Středočeský kraj Krajský úřad Středočeského kraj, odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ústecký kraj Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Kraj Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Novinky

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:


Navigace